New items
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Ochrona własności intelektualnej
System ochrony zdrowia w Polsce
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań