New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Scientific Protocols for Fire Investigation
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński