New items
Electrical fires and explosions
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych organów i urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Bałkańskie upiory : podróż przez historię