New items
Identyfikacja zagrożeń związanych z użytkowaniem paliw
Logistyka w wybranych służbach mundurowych : straż pożarna
Doskonalenie kadr administracji samorządu powiatowego w ramach zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu kaliskiego
25 godzina : katastrofa kolejowa pod Otłoczynem 1980
Współpraca Policji i Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych