New items
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami