New items
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Structural Fire Engineering
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Ochrona własności intelektualnej