New items
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej
Kontrola służb specjalnych w Polsce
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Akademicki program mentoringowy w praktyce
Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu