New items
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Essentials of Fire Fighting
Rysunek techniczny w inżynierii chemicznej
Structural Fire Engineering