New items
Drony w służbie ochrony infrastruktury krytycznej na wojnie z COVID-19
Logistyka w wybranych służbach mundurowych : straż pożarna
Zgromadzenia w Polsce : teoria, praktyka i komentarz do ustawy
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Bezpieczeństwo żywnościowe żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach kryzysu epidemicznego wywołanego zagrożeniem biologicznym