New items
Aerosol technology : properties, behavior, and measurement of airborne particles
Od psychologii kryzysu do interwencji kryzysowej i środowiskowej : pamięci Marii Einhorn-Susułowskiej
Poznawcze problemy ewaluacji ćwiczeń ochrony ludności
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 1,
Treningi i ćwiczenia sztabowe z zespołami zarządzania kryzysowego : województwo, powiat, gmina