New items
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 2,
Współpraca Policji i Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych
Komendanci straży pożarnych województwa kieleckiego i świętokrzyskiego 1950 - 2020
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych [T.] 5