New items
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze