New items
Współczesne konflikty zbrojne
Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obsługa zdarzeń drogowych przez Policję / redakcja naukowa Iwona Klonowska, Paweł Lubiewski, Ewa Kuczyńska, Łukasz Foryś
Drony w służbie ochrony infrastruktury krytycznej na wojnie z COVID-19
Teoria operacji specjalnych
Understanding Homeland Security : foundations of Security Policy