New items
Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w Polsce
Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne
Systemy bezpieczeństwa : wymiar lokalny i państwowy
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje