New items
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Toksykologia współczesna
Historia terroryzmu : od starożytności do Da'isz
Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w Polsce