New items
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm
Trudne dialogi : rozmowy psychiatrów i psychoterapeutów z pacjentami
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki