New items
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne
Bezpieczeństwo na co dzień, zarządzanie w codzienności
Aerosol technology : properties, behavior, and measurement of airborne particles
System ochrony praw człowieka w Europie w czasie wyzwań pandemicznych. 2