Nowości
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia
ABC ciężkich urazów
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej