New items
Cyberagresja : zjawisko, skutki, zapobieganie
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3
Wprowadzenie do zarządzania danymi naukowymi
Technologie energetyczne
Hazardous Materials : Managing the Incident