New items
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych organów i urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów
zagrożenia