New items
Tereny zamknięte integralnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski