New items
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Kryptografia w teorii i praktyce
Systemy zdrowotne : zrozumieć system
Essential MATLAB for Engineers and Scientists