New items
Wytyczne SITP WP-01:2020 : oświetlenie awaryjne : wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
Monitoring zagrożeń bezpieczeństwa
Dominacja strategiczna : w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego
Infrastruktura krytyczna jako element bezpieczeństwa : wymiar europejski i krajowy
Metodyka przygotowania planu ochrony infrastruktury krytycznej