New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
EKG w medycynie ratunkowej. / 1
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych