New items
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Kontrola służb specjalnych w Polsce
Formacje policyjne w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności