New items
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Bezpieczeństwo w badaniach i w praktyce