New items
Computational Fluid Dynamics : A Practical Approach
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów
Drzewa : łatwe rozpoznawanie
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka