Nowości
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
ABC oparzeń
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie
Poradnik służby BHP