Nowości
ABC oparzeń
Neurologia
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Terror\terroryzm : studium przypadku