New items
Systemy bezzałogowych statków powietrznych w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie : - od wyrobu do ratownika : rozważania teoretyczne a zastosowanie w rzeczywistości
Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach i instalacjach niskiego napięcia
From safety to safety science : the evolution of thinking and practice
Treningi i ćwiczenia sztabowe z zespołami zarządzania kryzysowego : województwo, powiat, gmina
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne