New items
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Cyberagresja : zjawisko, skutki, zapobieganie
Fire and Emergency Services Instructor
Analizy strategiczne Florian 2050. T. 1
Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia