Nowości
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje