New items
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Atlas pogody
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Ekologia : słownik encyklopedyczny