New items
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Hazardous Materials Chemistry
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu