New items
Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym : praktyczny przewodnik
Kryptografia w teorii i praktyce
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Drzewa Polski i Europy