New items
Handbook of Hazardous Materials Spills Technology
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej