New items
System ochrony zdrowia w Polsce
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście
Rysunek techniczny maszynowy z elementami CAD : opracowanie zgodne z normami na 2021 r., aktualne oznaczenia GPS, modelowanie CAD
Skuteczne działanie w stresie : osobisty niezbędnik
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym