New items
Meteorologia dla transportu i bezzałogowych systemów
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną. T. 2
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 2,
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych [T.] 5
Wytrzymałość materiałów 2, Przykłady obliczeń