New items
Bezpieczeństwo żywnościowe żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach kryzysu epidemicznego wywołanego zagrożeniem biologicznym
Bezpieczeństwo cyfrowe : perspektywa organizacyjna
Meteorologia dla transportu i bezzałogowych systemów
Zgromadzenia w Polsce : teoria, praktyka i komentarz do ustawy
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne