New items
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka
W oblężeniu : życie pod ostrzałem na sarajewskiej ulicy
Pożary dawnej Warszawy : materiały do historii ochrony przeciwpożarowej (1261-1795)