Nowości
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego