New items
Zarządzanie : wybrane kwestie
Stany zagrożenia życia i zdrowia : schematy postępowania dla ZRM typu P
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1
W sieci
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu