New items
Analiza strategiczna w dziedzinie bepieczeństwa państwa : wybrane metody
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście
Zarządzanie komunikacją i wiedzą w planowaniu cywilnym oraz zarządzaniu kryzysowym
Handbook of Hazardous Materials Spills Technology
Zespoły prądotwórcze w układach awaryjnego zasilania obiektów budowlanych : ochrona przeciwporażeniowa oraz współpraca zespołu z siecią elektroenergetyczną