New items
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Zabójczy ogień = deadly fire
Katastrofy. 2,
Globalne problemy, lokalne perspektywy : studia nad bezpieczeństwem