New items
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Handbook of Hazardous Materials Spills Technology
Komunikacja w kryzysie