Nowości
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 1,
Teleinformatyka dla bezpieczeństwa
Wytyczne SITP WP-01:2020 : oświetlenie awaryjne : wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną. T. 2