New items
Structural Fire Engineering
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Analiza zagrożeń sektorowych dla bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo w badaniach i w praktyce
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki