New items
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Kryptografia w teorii i praktyce
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym