New items
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Skrypt inspektora ochrony przeciwpożarowej
W co grają ludzie : psychologia stosunków międzyludzkich
Firefighting: battlespace combat : how to extinguish fire