New items
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Modelowanie organizacji dynamicznej
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Terrorism Handbook for Operational Responders
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 1,