New items
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Rysunek techniczny w inżynierii chemicznej
Bezpieczeństwo w badaniach i w praktyce
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2